"www.acentasistem.com" web sitesi üzerinden yayın yapan servis "Acenta Sistem Yaz. Hizm."e aittir. "Acenta Sistem Yaz. Hizm." bundan sonra AcentaSistem olarak anılacaktır.

Aşağıda AcentaSistem ile sizin aranızdaki yasal bir sözleşmenin koşulları yer almaktadır. Bu web sitesine erişerek, bu siteyi görüntüleyerek veya kullanarak, bu koşulları okuduğunuzu, anladığınızı ve bu koşullara bağlı olacağınızı ve ilgili yasaları ve düzenlemeleri de dahil olmak üzere geçerli tüm yasa ve düzenlemelere uyacağınızı kabul etmektesiniz. Bu koşulları kabul etmiyorsanız, lütfen, bu web sitesini kullanmayın.

AcentaSistem size herhangi bir bildirimde bulunmaksızın, herhangi bir zamanda, bu kullanım koşullarını ve bu web sitesinde yer alan diğer tüm bilgileri, postalanan bu belgeyi güncelleyerek değiştirebilir. Ayrıca, AcentaSistem herhangi bir bildirimde bulunmaksızın, herhangi bir zamanda, bu sitede tanımlanan ürünlere, hizmetlere ve programlara ilişkin geliştirmeler veya değişiklikler yapabilir.

Genel

AcentaSistem'nin önceden yazılı izni olmaksızın bu site ve bu sitenin tüm içeriği kopyalanamaz, çoğaltılamaz, yeniden yayımlanamaz, yüklenemez, postalanamaz, aktarılamaz, dağıtılamaz veya bu içerikten türetilen işler geliştirmek üzere kullanılamaz; AcentaSistem, bu web sitesinde yer alan web sayfalarına, ancak bu web sitesinin ticari olmayan kullanımı için yalnızca sizin bilgisayarınızdan kişisel kullanımınız için erişmeniz ve bu web sayfalarını bu bilgisayarda bu amaçla görüntülemeniz için size münhasır olmayan, devredilemeyen, sınırlı bir izin verir. Bu izin, size bu sitede görüntülenen içeriği değiştirmemeniz, tüm telif hakkı ve ticari marka bildirimleriyle, mülkiyete ilişkin diğer bildirimleri korumanız ve bu içerikle birlikte yer alan veya bu sitede sair surette belirtilen tüm kayıt ve koşulları ve bildirimleri kabul etmeniz koşuluyla verilir. Önceki koşullar dikkate alınmaksızın; bu siteden yüklenmesi, erişilmesi veya diğer bir şekilde kullanılması için sağlanan, kendi lisans kayıt ve koşullarına ve bildirimlerine sahip tüm yazılım ve diğer malzemeler, sözkonusu kendi kayıt ve koşullarına ve bildirimlerine tabi olacaklardır.

Yukarıdaki paragrafta belirtilen sınırlı izin haricinde, AcentaSistem size herhangi bir patent, ticari marka, telif hakkı veya diğer bir mülkiyet hakkı veya fikri mülkiyet hakkı kapsamında, açık veya zımni olarak hiçbir hak veya lisans vermez. Bu site içeriğinin hiçbir parçasının kopya görüntüsünü, başka bir web sitesinde veya diğer herhangi bir ortamda kullanamazsınız.

Sorumluluğun Reddine İlişkin Belirli Koşullar

Bu web sitesinde yer alan bilgilerin doğru, güncel veya eksiksiz olduğu taahhüt ve garanti edilmez ve bu site teknik kusurlar veya yazım hataları içerebilir. AcentaSistem, bilgileri güncel tutmak veya sitede yayınlanan bilgilerin doğruluğunu veya eksiksizliğini sağlamak için bu siteyi günceller ancak eksik bilgilerin sorumluluğunu almaz (ve bu sorumluluğu açıkça reddeder). Buna bağlı olarak, bu sitede tanımlanan tüm hizmetler, ürünler veya diğer konularla ilgili olarak bağlayıcı sözleşme, satın alma işlemi sırasında yapılan sözleşmedir.

AcentaSistem, çeşitli kullanım kolaylığı sağlamak amacıyla bilgi sağlıyor olsa bile, AcentaSistem'e bildirilen herhangi bir sorunun AcentaSistem tarafından çözüleceğine dair hiçbir garanti vermez.

Gizli bilgiler

AcentaSistem, kendi web sitesi yoluyla sizden gizli veya sizin mülkiyetinizde bulunan bilgileri almak istememektedir. Lütfen, AcentaSistem'ye gönderilen tüm bilgi veya malzemelerin AcentaSistem tarafından gizli OLMAYAN bilgi olarak değerlendirileceğini dikkate alın. AcentaSistem'ye herhangi bir bilgi göndererek, AcentaSistem'ye bu bilgileri kopyalaması, çoğaltması, yayınlaması, yüklemesi, postalaması, aktarması, dağıtması, kamuya açık görüntülemesi, gerçekleştirmesi, değiştirmesi, bunlardan türetilen işler hazırlaması ve diğer herhangi bir şekilde serbestçe kullanması için sınırsız ve geri alınamaz bir lisans vermiş olursunuz. Ayrıca, AcentaSistem'ye herhangi bir amaçla gönderdiğiniz tüm fikirleri, kavramları, know-how veya teknik bilgileri AcentaSistem'nin serbestçe kullanabileceğini de kabul edersiniz. Ancak, (a) AcentaSistem, sizden adınızı kullanma iznini almadığı sürece; veya (b) AcentaSistem, bu sitenin belirli bir bölümüne gönderdiğiniz diğer bilgilerin, adınızla birlikte, yayınlanacağını veya diğer bir şekilde kullanılacağını size önceden bildirmediği sürece; veya (c) AcentaSistem'nin bu şekilde davranması yasalarca zorunlu olmadığı sürece, AcentaSistem sizin adınızı yayınlamayacak veya AcentaSistem'ye bilgi göndermiş olduğunuzu kamuya açıklamayacaktır. Ürün ve hizmet alabilmek amacıyla AcentaSistem'ye gönderdiğiniz tanımlayıcı kişisel bilgiler, AcentaSistem'nin gizlilik ilkesine uygun olarak işlenecektir.

Genel Sağlanabilirlik

Bu web sitesinde, AcentaSistem dışı web sitelerine ve kaynaklara bağlantılar veya atıflar sağlanabilir. AcentaSistem, herhangi bir dış Web sitesi veya üçüncü kişi kaynakları hakkında hiçbir beyanda bulunmaz, garanti vermez veya herhangi taahhütte bulunmaz. AcentaSistem dışı bir web sitesine giden bir bağlantı, AcentaSistem'nin bu sitenin içeriğini veya bu tür bir web sitesinin kullanımını veya sahibini onayladığı anlamına gelmez. Ayrıca, siz, bu tür üçüncü kişileri bir AcentaSistem sitesinden öğrenmiş (veya bu tür kişilerle bir bağlantı sağlamış) olsanız bile, AcentaSistem sizin üçüncü kişilerle gerçekleştirebileceğiniz işlemlere taraf değildir veya bu tür hiçbir işlemden sorumlu değildir. Dolayısıyla, AcentaSistem'in bu tür harici sitelerin veya kaynakların sağlanabilirliğinden sorumlu olmadığını ve bu tür site veya kaynaklarda yer alan veya buralardan sağlanan hiçbir içerikten, hizmetten, üründen veya diğer malzemelerden sorumlu olmadığını veya bunlara karşı yükümlü olmadığını kabul etmiş sayılırsınız.

AcentaSistem dışı bir web sitesine eriştiğinizde, bu site AcentaSistem veya AcentaSistem ürünleri logosunu içerse dahi, lütfen, bu sitenin AcentaSistem'den bağımsız olduğunu ve AcentaSistem'nin bu web sitesinin içeriğini kontrol etmediğini biliniz.

GARANTİNİN REDDİ

BU SİTENİN KULLANIMINDAN KAYNAKLANAN RİSK YALNIZCA SİZE AİTTİR. TÜM BİLGİLER, ÜRÜNLER, YAZILIMLAR, PROGRAMLAR VE HİZMETLER "OLDUĞU GİBİ" ESASIYLA, HERHANGİ BİR GARANTİ VERİLMEKSİZİN SAĞLANIR. AcentaSistem YASALARIN İZİN VERDİĞİ EN GENİŞ KAPSAMDA, MÜLKİYET HAKLARININ VE FİKRİ MÜLKİYET HAKLARININ İHLAL EDİLMEYECEĞİNE DAİR GARANTİLER İLE TİCARİLİK VE BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK İÇİN GARANTİLER DE DAHİL, ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAKSIZIN, AÇIK, ZIMNİ, YASAL VE DİĞER GARANTİYİ VERMEYİ VEYA BEYANDA BULUNMAYI AÇIKÇA REDDEDER. HİÇBİR SINIRLAMA OLMAKSIZIN, AcentaSistem BU WEB SİTESİNİN KESİNTİSİZ, ZAMANINDA, GÜVENLİ VE HATASIZ İŞLEYECEĞİNE DAİR HİÇBİR GARANTİ VERMEZ.

BİLGİLERİ, ÜRÜNLERİ, YAZILIMLARI, PROGRAMLARI VEYA HİZMETLERİ YÜKLEDİĞİNİZDE VEYA DİĞER HERHANGİ BİR ŞEKİLDE EDİNDİĞİNİZDE, BUNU YALNIZCA KENDİ KARARINIZLA VE RİSKİ SİZE AİT OLMAK ÜZERE VE BİLGİSAYAR SİSTEMİNİZDE OLUŞABİLECEK HASARLAR VEYA VERİ KAYIPLARI DA DAHİL OLMAK ÜZERE, DOĞABİLECEK HER TÜRLÜ ZARARDAN YALNIZCA SİZİN SORUMLU OLACAĞINIZ ŞEKİLDE GERÇEKLEŞTİRDİĞİNİZİ BİLİYOR VE KABUL EDİYORSUNUZ.

SORUMLULUKLARIN SINIRI

ZARAR OLASILIĞI AcentaSistem'YE ÖNCEDEN AÇIKÇA BİLDİRİLMİŞ OLSA BİLE, AcentaSistem, BU WEB SİTESİYLE İLİŞKİLİ YA DA BU WEB SİTESİNDEN KAYNAKLANAN VEYA BU WEB SİTESİNİN KULLANIMINDAN YA DA BU WEB SİTESİNDEN BAĞLANTI VERİLEN, ATIFTA BULUNULAN VEYA BU WEB SİTESİ ARACILIĞIYLA ERİŞİLEN HERHANGİ BİR SİTE VEYA KAYNAĞIN HERHANGİ BİR KULLANIMINDAN VEYA HERHANGİ BİR MALZEMENİN, BİLGİNİN, ÜRÜNÜN VEYA HİZMETİN KULLANIMINDAN, YÜKLENMESİNDEN VEYA BUNLARA ERİŞİMDEN KAYNAKLANAN; DOĞRUDAN, DOLAYLI, ARIZİ, ÖZEL, CEZAİ VEYA SONUÇTA ORTAYA ÇIKAN ZARARLARDAN, BU KAPSAMDA SINIRLI OLMAKSIZIN, KAR KAYBI, İŞLERİN KESİNTİYE UĞRAMASI, TASARRUF KAYBI VEYA PROGRAMLARIN VEYA VERİLERİN KAYBINDAN, HER NE TÜRDE OLURSA OLSUN HİÇ BİR ZARARDAN HİÇ BİR KOŞUL ALTINDA SORUMLU OLMAZ. BU SORUMLULUKTAN BERİ TUTMA VE FERAGAT, SÖZLEŞMEYE, GARANTİYE, HAKSIZ FİİLE VEYA DİĞER HERHANGİ BİR YASAL GEREKÇEYE DAYANSA BİLE, TÜM DAVA NEDENLERİ İÇİN GEÇERLİ OLUR.

Bu web sitesi aracılığıyla sunulan belirli malzemeler, bilgiler, ürünler, yazılımlar ve hizmetler için ek veya farklı kayıtlar, koşullar ve bildirimler geçerli olabilir. Herhangi bir çelişki olması durumunda, bu tür ek veya farklı kayıtlar, koşullar ve bildirimler, bu Kullanım Koşulları'na göre öncelikli olarak uygulanır. Lütfen tabi olduğu ilgili sözleşmeye veya bildirime bakınız.

Küresel İnternet Gizlilik Politikası

AcentaSistem yürürlükteki tüm gizlilik ve veri koruma kanunlarına uyar. Bu taahhüt, çalışanlarımızın, müşterilerimizin, iş ortaklarımızın ve bizimle kişisel bilgilerini paylaşan başkalarının güvenini kazanmak ve korumak konusunda verdiğimiz değeri yansıtmaktadır.

Küresel İnternet Gizlilik Politikası (bu “Politika”) AcentaSistem internet siteleri üzerinden kişisel bilgileri topladığımızda AcentaSistem'nin sizin mahremiyetinizi nasıl koruduğunu açıklamaktadır. “Kişisel bilgi” terimi sizi tek başına ya da bizde mevcut olan bilgilerle kişisel olarak sizi tanımlayan bilgi anlamına gelmektedir.

Bu Politika genel olarak AcentaSistem tarafından ya da adına işletilen tüm internet siteleri ve dünya üzerinde işletilen iş birimlerine (her birisi bir “AcentaSistem İnternet Sitesi”) uygulanmaktadır.